VERENIGING OPENBAAR EN LEEFBAAR BG TERREIN

Reacties graag op visie VOLBG i.v.m. Strategisch Masterplan

VOLBG kan zich niet vinden in de oplossingen van de gemeente zoals beschreven in het concept Strategisch Masterplan voor de buurt. Voor de kwesties op en om het BG-terrein ontwikkelde de vereniging daarom een eigen visie. Kijk op: een eigen ruimtelijke visie. Volg deze link om alvast de voorstellen van VOLBG te vergelijken met die […]

Preview Strategisch Masterplan voor buurt door gemeente

Op het web Amsterdam

De gemeente Amsterdam werkte de afgelopen twee jaar aan een Strategisch Masterplan (SMP) voor de buurt. In het plan staan voorstellen voor de ontwikkelingskaders voor het Universiteitskwartier en dus het BG-terrein voor de komende tien jaar. VOLBG nam intensief deel aan het participatieproces en onderschrijft de vijf uitgangspunten van het plan. Maar wij vinden die […]

Bijeenkomst over indienen zienswijzen SMP via internet

Op het web Amsterdam

Tot en met 26 april 2021 kunnen we zienswijzen opsturen naar de gemeente over het Strategisch Masterplan. Op deze web-bijeenkomst bespreken we het wat en hoe. Meedoen? Stuur een bericht naar epost@volbg.nl. Dan sturen we de link toe om mee te doen. Volg deze link om alvast de voorstellen van VOLBG te vergelijken met die […]

Inspraakbijeenkomst gemeente over het Concept Strategisch Masterplan

Op het web Amsterdam

Online inspraakbijeenkomst over het Concept Strategisch Masterplan voor het Universiteitskwartier. U kunt tijdens deze bijeenkomst vragen stellen. De link naar deze bijeenkomst staat op 30 maart op de webpagina van het Universiteitskwartier.

Inspreken Stadsdeelcommissie over SMP

Op het web Amsterdam

De Stadsdeelcommissie bespreekt het concept Strategisch Masterplan voor onze buurt. Vervolgens geven zij een advies aan het stadsbestuur. Iedereen kan inspreken. VOLBG doet dat in ieder geval. VOLBG kan zich niet kan vinden in de oplossingen van de gemeente voor de kwesties op en om het BG-terrein. Dus ontwikkelde de vereniging een eigen visie. Kijk […]

Indienden zienswijzen Strategisch Masterplan

Stopera / Stadhuis Amstel 1, Amsterdam

Tot en met 26 april 2021 kunnen we zienswijzen (reacties, bezwaren en suggesties) opsturen naar het gemeentebestuur over het Strategisch Masterplan. De Vereniging Openbaar en Leefbaar BG-terrein (VOLBG) zal dit doen. Omdat VOLBG zich niet kan vinden in de oplossingen van de gemeente voor de kwesties op en om het BG-terrein ontwikkelde de vereniging een […]

Algemene Ledenvergadering 2021

Op het web Amsterdam

Helaas is het coronavirus nog steeds dominant. Daarom kan het buurtfeest niet doorgaan en is de Ledenvergadering online. Leden ontvangen de stukken en link om mee te kunnen praten en besluiten.

Buurtfeest 2022

Perdu Kloveniersburgwal 86, Amsterdam