VERENIGING OPENBAAR EN LEEFBAAR BG TERREIN

Colofon

Dit virtuele BG terrein werd gemaakt door:

Webontwerp: Peter van Zaanen, Mezanet

Foto’s: Wim Ruigrok

Tekst en redactie: Peter Veer

De eerste site van VOL BG bestaat niet meer. Dit is de tweede en wordt steeds vernieuwd en verbeterd.

Versie 1, herfst 2018. Herzien februari 2021.