VERENIGING OPENBAAR EN LEEFBAAR BG TERREIN

De gemeente Amsterdam is in 2019 een participatieproces gestart
als onderdeel van de ontwikkeling van een masterplan voor het BG-terrein
en omgeving. Aanleiding is het beoogde Universiteitskwartier
(UK) dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) in dit gebied wil
realiseren. Bij de start van dit proces zijn er 10 afspraken gemaakt
over het participatieproces en zijn er 5 uitgangspunten voor het
masterplan overeengekomen. In dit kader heeft de Vereniging
Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein en omgeving (VOL BG
e.o.) een visie ontwikkeld op basis van inzichten die wij opgedaan
hebben met onze jarenlange praktische ervaring en inhoudelijke
kennis over het terrein in de stad. Om deze visie ruimtelijk kracht bij
te zetten, heeft VOL BG Space & Matter i.s.m. KZNA ingeschakeld
om met name de herontwikkelingen van de gebouwen BG3 en BG5
uit te werken. Hierbij vormen de 5 uitgangspunten de rode draad:

– 1. Leefbaarheid en veiligheid
– 2. Duurzaamheid en groen
– 3. Historie en monumentaliteit
– 4. Identiteit
– 5. Bereikbaarheid en logistiek