VERENIGING OPENBAAR EN LEEFBAAR BG TERREIN

Toekomst BG-terrein

In het voorjaar van 2019 heeft VOLBG een visie ontwikkeld voor de toekomst van de buurt op basis van inzichten die wij opgedaan hebben met onze jarenlange praktische ervaring en inhoudelijke kennis over het terrein in de stad. Later dat jaar heeft de gemeente Amsterdam een participatieproces gestart als onderdeel van de ontwikkeling van het strategisch masterplan (SMP) voor het BG-terrein en omgeving. Aanleiding is het beoogde Universiteitskwartier (UK) dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) in dit gebied wil realiseren. Bij de start van dit proces zijn er 10 afspraken gemaakt over het participatie-proces en zijn er vijf leidende uitgangspunten voor het masterplan overeengekomen.

– 1. Leefbaarheid en veiligheid
– 2. Duurzaamheid en groen
– 3. Historie en monumentaliteit
– 4. Identiteit
– 5. Bereikbaarheid en logistiek

VOLBG onderschrijft dus deze punten. In het voorjaar van 2020 presenteerden de gemeente en de UvA de mogelijke ruimtelijke invulling van het SMP. VOLBG herkende de vijf  uitgangspunten niet in deze concepten. Vooral de voorstellen voor het BG plein, het Theo Bosch-paviljoen (BG 3) en de Vendelstraat (BG 5 gebouw) verbaasden ons in grote mate. Om onze visie ruimtelijk kracht bij te zetten, heeft VOL BG eind 2020 Space & Matter i.s.m. KZNA ingeschakeld om met name de herontwikkelingen van de gebouwen BG3 en BG5 uit te werken. Hierbij vormen de voorgenoemde uitgangspunten de rode draad.

Ga naar Visie Binnengasthuisterrein VOLBG (jan. 2021) om het plan in te zien en te downloaden. 

En volg deze link om om uw mening over de visie aan VOLBG door te geven: https://forms.gle/5SuUnXyTiwbY4oeq8

Op 4 maart 2021 om 19.00 uur presenteert de gemeente aan bewoners en andere betrokkenen het concept van het SMP. Dit voorstel wordt binnenkort voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders om het bestuurlijk goed te gaan keuren. De presentatie is door corona alleen te volgen op het web. VOLBG presenteert op deze avond ook deze eigen visie voor de toekomst van de buurt. Kijk op 4 maart 2021 vanaf ± 18.55 uur op www.amsterdam.nl/universiteitskwartier.