VERENIGING OPENBAAR EN LEEFBAAR BG TERREIN

Ontstaan van het Binnengasthuisterrein

Voor het begin van de jaartelling bestond Amsterdam nog niet. De Amstel was een veenriviertje dat uitkwam in het IJ, een zeearm. Langs de oevers groeide vast wat wilgen en andere bomen die zich thuisvoelen vlakbij het water. Verder lag er tussen de duinen en het Gooi een veenmoeras.

Het veenmoeras waarin Amsterdam op palen gebouwd is.

Hier en daar stond een hut. Er woonden vissers en boeren. Om het land tegen het water te beschermen kwam er in de Amstel een dam. Rond de dam begon de handel. In 1275 kreeg het dorpje stadsrechten.

Amsterdam werd alsmaar rijker door slimme handelsverdragen. De stad was in de middeleeuwen katholiek. Er kwamen kloosters die ook zieke en oude mensen opvingen. De kloosters hadden tuinen. Op de plek van het BG was dat het Sint Pietersklooster. Rond 1580 koos het stadsbestuur de kant van de Republiek der Verenigde Nederlanden en werd protestants. De kloosters kwamen in handen van het stadsbestuur. In de Gouden Eeuw, 1632, werd het Atheneum Illustre opgericht in de Agnietenkapel op de Oudezijds Voorburgwal. Dit is de bakermat van de Universiteit van Amsterdam.

Detail kaart Pieter Bast (1597) Kloosters met tuinen aan de over van de Amstel.

> Lees verder bij Ziekenhuis op BG

Tijdlijn

  < 0 De oevers van de Amstel zijn veenmoeras
 1275 Dorp Amsterdam wordt stad
± 1450 Binnen de wallen kloosters met tuinen
± 1580 Kloosters worden gasthuizen van de stad
± 1850 Gasthuis wordt ziekenhuispaviljoens in park
1877 Start Gemeentelijke Universiteit (GU)
1969 Plan bouw AMC Bijlmer aangenomen
1971 Universiteit van Amsterdam los van gemeente
1982 Ziekenhuis verhuist, terrein onderdeel stad