VERENIGING OPENBAAR EN LEEFBAAR BG TERREIN

Het Binnengasthuisterrein nu

Sinds 1982 maakt het BG terrein onderdeel uit van de binnenstad van Amsterdam tussen de drukke Wallen en het populaire Rembrandtsplein. We wonen met veel plezier in onze buurt die relatief rustig is en door de binnenhoven een groen karakter heeft. Dat waardeert iedereen en mensen uit de wijdere omgeving komen naar het BG om hun kinderen te laten spelen in de zandbak of om op een bankje in de zon te zitten. Commerciële en toeristenfuncties nemen steeds meer de overhand in de binnenstad. De leefbaarheid en de rust op het BG terrein staat daardoor steeds meer onder druk.

De meeste woningen zijn van woningbouwcorporatie De Key, maar een groot deel van de gebouwen zijn van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De UvA wil het terrein en omgeving ontwikkelen voor de Faculteit Geesteswetenschappen en voor representatief gebruik voor de gehele universiteit. Daardoor neemt de druk op het terrein toe.

De UvA is al tientallen jaren bezig met de planvorming maar gaat niet altijd zorgvuldig om met het waardevolle karakter van het terrein. Gelukkig gaat door gericht actievoeren van VOL BG en andere organisaties de sloop van woningen niet door. Helaas verdwijnt door de komst van de nieuwe universiteitsbibliotheek een binnentuin. Hierdoor verdwijnt een schaarse groene en rustige plek uit de als maar drukker wordende buurt.

Voor de visie van VOL BG op de toekomst, lees verder bij Over VOL BG en De toekomst.