VERENIGING OPENBAAR EN LEEFBAAR BG TERREIN

Over VOL BG

VOL BG is een vereniging waar iedereen lid van kan worden. VOL BG werkt intensief samen met bewonerscommissies en andere organisaties die actief zijn op en om het terrein. Doel van de vereniging is het unieke karakter van het terrein te bewaken voor nu en de toekomst. VOL BG staat voor een openbaar, leefbaar, groen, gastvrij en duurzaam eiland midden in het hectische centrum van de wellicht de leukste stad van de wereld.

Om deze ideeën verder uit te werken deed de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit een onderzoek.
Kijk op:  Een groen leefbaar gastvrij en duurzaam BG terrein en omgeving

De UvA houdt vast aan haar wens om een nieuwe universiteitsbibliotheek op het BG terrein te vestigen. Na een jarenlange strijd tegen een mega-gebouw van beton en glas nodigde het stadsdeel Centrum van de gemeente ons, de bewoners en de UvA, uit om mee te denken over de nieuwe inrichting van het terrein. Dat gesprek loopt goed, ook al is het niet altijd even makkelijk. Want UvA ziet het BG-terrein nogal eens als ‘campus’, een terrein waar de universiteit het alléén voor het zeggen heeft. Wij stellen een ons het BG terrein voor als een ‘Universiteitskwartier’ waar vooral bewoners dag en nacht bijdragen een prettige sfeer voor iedereen.

Bestuur
Edit Tuboly (voorzitster)
Trees van der Maat (vice-voorzitster)
Pieter Heidbuurt (penningmeester)
Tjeerd Kamper (secretaris)