VERENIGING OPENBAAR EN LEEFBAAR BG TERREIN

Manifestatie 14 mei 2021

Het is alweer ruim twee weken geleden dat we een manifestatie hielden op het BG-plein.  Het wachten is op meer foto’s en de video. Deze zullen binnenkort op de website geplaatst worden. Hartelijk dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om te komen of een bijdrage heeft geleverd aan de voorbereiding en organisatie van de manifestatie!

Goede opkomst

De opkomst was boven verwachting goed, zo’n 80 mensen hebben deelgenomen. Monumentenorganisaties, zoals Bond Heemschut, konden niet aanwezig zijn, maar hebben wel hun steun uitgesproken voor onze manifestatie. Klik hier voor een video-impressie van de manifestatie. 

Sprekers

Frank Smit (architect en stedenbouwkundige) sprak over de stedenbouwkundige geschiedenis van het BG-terrein en zijn tekst zal ook op de website geplaatst worden. Saar Müller van de Fietsersbond hield een inspirerende speech waarbij ze korte metten maakte met de plannen over een shared space op het BG-terrein. Haar uitspraken leidden tot een artikel in het Parool en zelfs in The Guardian. Paul de Ley, architect van de woningen aan de Binnengasthuisstraat, werd door ons in het zonnetje gezet. Madelon Simons (docente UvA) gaf uitleg waarom placemaking een goede methode is om de plannen voor dit terrein verder te ontwikkelen. Twee studenten vertelden hun bevindingen over hun onderzoek naar shared space. Zij lieten een brievenbus achter op het plein, zodat daarin ideeën verzameld konden worden. Tenslotte hield ook Tiers Bakker van de SP een betoog, waarin hij de UvA opriep zich te concentreren op haar kerntaken, namelijk het geven van goed en kwalitatief onderwijs, en om ruimte te geven aan de buurt.

Acties

De eerste actie was om met een groot spandoek naar de Grimburgwal te gaan en voor korte tijd de gracht te blokkeren. Daarmee vroegen we om aandacht voor de manifestatie en voor de gevolgen van de plannen van de UvA (zie foto). Er waren ongeveer twintig studenten aanwezig om het VOLBG plan te steunen. En vooral om tegen de sloop van het Theo Bosch gebouw te protesteren. Zij pakten het paviljoen met liefde door middel van een doek in. Vervolgens is er op het plein, op veilige afstand van elkaar, een foto genomen, waarbij borden met leuzen omhoog gehouden werden.

Dit alles werd opgeluisterd door swingende muziek van buurt DJ Baba Robijn!

Boodschap

De belangrijkste boodschap van VOLBG was en is, dat de leden van de gemeenteraad zich niet moesten laten inpakken door de ogenschijnlijk mooie plannen van de UvA gepresenteerd in het SMP. Die plannen zijn in onze ogen misleidende framing en verhullen dat het SMP vooral het te grote bouwprogramma van de UvA er door wil jassen ten koste van de leefbaarheid en veiligheid van de buurt voor iedereen. En dat het plan geen bijdrage levert aan een duurzame en groene toekomst. Wij roepen de Gemeenteraad op om ons plan mee te wegen en te kiezen voor echte leefbaarheid en groen. GroenLinks, D66 en SP hebben op de achtergrond van zich laten horen. We zullen ons blijven inspannen om ook de andere partijen te overtuigen dat er meer nodig is om het BG-terrein leefbaar te houden.

Resultaten

Een voorzichtig, nog onofficieel resultaat is dat de gemeente en UvA het concept shared space in het SMP voor de inrichting van het BG-terrein willen heroverwegen.

Een ander mooi resultaat is dat het Theo Bosch gebouw voorlopig (de komende 10 jaar) waarschijnlijk niet gesloopt gaat worden. Er gaat voor 1,2 miljoen verbouwd worden, zodat het volgend jaar januari al in gebruik genomen kan worden door de Faculteit Geesteswetenschappen. Zie ook: https://www.folia.nl/actueel/146082/uva-gaat-paviljoen-theo-bosch-waarschijnlijk-toch-niet-slopen=

Kortom, we zijn er nog niet, maar het zijn stappen in de goede richting!

BG-terrein, 6 juni 2021

Foto: Wim Ruigrok
Foto: Annelene Schulz
Foto: Edit Tuboly