VERENIGING OPENBAAR EN LEEFBAAR BG TERREIN

Toekomst BG-terrein

VOLBG heeft voor de toekomst van de buurt openbaarheid, leefbaarheid en groen hoog in het vaandel staan. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw maakt de Universiteit van Amsterdam (UvA) grootse plannen voor het terrein en omgeving. De buurt zou moeten veranderen in een Universiteitskwartier (UK). Daarin moeten alle universitaire functies die zich van ouds her in het centrum van Amsterdam te vinden zijn worden ondergebracht. Dat gaat om de gehele Faculteit Geesteswetenschappen, om de Universiteitsbibliotheek, de aula, het bestuurscentrum en tal van andere functies. VOLBG vraagt zich al jaren af of dat niet te veel druk op dit kwetsbare stukje stad legt. Daarom zet VOLBG zich in voor het behoud en de ontwikkeling van het karakter van voormalige ziekenhuisterrein niet alleen voor de bewoners maar voor alle Amsterdammers en bezoekers die uit de gehele wereld komen. De gemeente Amsterdam steunt de UvA zo goed als onvolwaardelijk in de grootse plannen. 

In het voorjaar van 2018 heeft VOLBG uitgangspunten omschreven voor de toekomst van de buurt op basis van inzichten die wij opgedaan hebben met onze jarenlange praktische ervaring en inhoudelijke kennis over het terrein in de stad.

Later dat jaar heeft de gemeente Amsterdam een participatieproces gestart als onderdeel van de ontwikkeling van het strategisch masterplan (SMP) voor het BG-terrein en omgeving. Aanleiding is het beoogde Universiteitskwartier (UK) dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) in dit gebied wil realiseren. Aan dit participatieproces nam VOLBG opbouwend en kritisch mee en kon zich vinden in de gemaakte procesafspraken en hielp mee met het formuleren van de vijf uitgangspunten voor het plan.

In het voorjaar van 2020 presenteerden de gemeente en de UvA de mogelijke ruimtelijke invulling van het SMP. VOLBG herkende de vijf uitgangspunten niet in deze concepten. Vooral de voorstellen voor het BG plein, het Theo Bosch-paviljoen (BG 3) en de Vendelstraat (BG 5 gebouw) verbaasden ons in grote mate. Vanaf dat moment maakt VOLBG zich grote zorgen over de toekomst van de buurt.

Om onze uitgangspunten ruimtelijk kracht bij te zetten, heeft VOL BG eind 2020 Space & Matter i.s.m. KZNA ingeschakeld om met name het BG plein en de herontwikkelingen van de gebouwen BG3 en BG5 uit te werken. Hierbij vormen de voorgenoemde uitgangspunten de rode draad. Lees verder op de pagina Visie van VOLBG 2021

Volg deze link om om de visie van VOLBG en het SMP te vergelijken en om mening aan VOLBG door te geven: https://forms.gle/5SuUnXyTiwbY4oeq8

Omdat het participatieproces niet inzichtelijk is verlopen en de ruimtelijke voorstellen niet voldoen aan de vijf uitgangspunten is volgens VOLBG het participatieproces mislukt. We riepen iedereen in april 2021 op een zienswijze in te dienen bij de gemeente tegen het SMP. Uiteraard deed de vereniging dat zelf ook. Om de VOLBG visie breed bekend te maken organiseerden we op 14 mei 2021 een manifestatie op het plein. Klik hier voor het vervolg.