VERENIGING OPENBAAR EN LEEFBAAR BG TERREIN

Van uitgangspunten naar visie

In het voorjaar van 2018 heeft VOLBG een visie ontwikkeld voor de toekomst van de buurt en het BG-terrein. Later dat jaar heeft de gemeente Amsterdam een participatieproces gestart als onderdeel van de ontwikkeling van het strategisch masterplan (SMP) voor het de buurt. Aanleiding is het beoogde Universiteitskwartier (UK) dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) in dit gebied wil realiseren. VOLBG stelde zich in dit proces opbouwend en kritisch op. Bij de start van dit proces zijn er 10 afspraken gemaakt over het participatie-proces om de te maken keuzes voor het SMP verantwoord en inzichtelijk te maken. En zijn er vijf leidende uitgangspunten voor het masterplan overeengekomen.

– 1. Leefbaarheid en veiligheid
– 2. Duurzaamheid en groen
– 3. Historie en monumentaliteit
– 4. Identiteit
– 5. Bereikbaarheid en logistiek

VOLBG onderschrijft dus deze punten. In het voorjaar van 2020 presenteerden de gemeente en de UvA de mogelijke ruimtelijke invulling van het SMP. VOLBG herkende de vijf  uitgangspunten niet in deze concepten. Vooral de voorstellen voor het BG plein, het Theo Bosch-paviljoen (BG 3) en de Vendelstraat (BG 5 gebouw) verbaasden ons in grote mate. Blijkbaar waren er door de mensen van de UvA en de gemeente andere keuzes gemaakt dan afgesproken.

Tijdens een online bijeenkomst op 20 oktober 2020 toetste VOLBG de voorstellen van UvA en gemeente aan de vijf overeengekomen uitgangspunten. Volg deze link om de toets in te zien. Daaruit blijkt dat de keuzes van UvA en gemeente niet inzichtelijk en de plannen niet voldoen aan de afgesproken uitgangspunten.

Om onze visie ruimtelijk kracht bij te zetten, heeft VOL BG eind 2020 Space & Matter i.s.m. KZNA ingeschakeld om met name het BG plein en de herontwikkelingen van de gebouwen BG3 en BG5 uit te werken. Hierbij vormen de voorgenoemde uitgangspunten de rode draad. Lees verder op de pagina Visie van VOLBG 2021.

En volg deze link om om uw mening over de visie aan VOLBG door te geven.

Binnengasthuisterrein, 23 maart 2021.