VERENIGING OPENBAAR EN LEEFBAAR BG TERREIN

Blog strijd om leefbaarheid

(deze blog over verleden, heden en toekomst is in ontwikkeling)

 

Ruimtelijke Visie VOLBG (jan. 2021)

Om onze conclusie ruimtelijk kracht bij te zetten en een positieve bijdrage te leveren aan de planontwikkeling heeft VOLBG eind 2020 Space & Matter i.s.m. KZNA ingeschakeld om met name het BG plein en de herontwikkelingen van de gebouwen BG3 ...

Manifestatie 14 mei 2021

Het is alweer ruim twee weken geleden dat we een manifestatie hielden op het BG-plein.  Het wachten is op meer foto’s en de video. Deze zullen binnenkort op de website geplaatst worden. Hartelijk dank aan iedereen die de moeite heeft ...

Van uitgangspunten naar visie

In het voorjaar van 2018 heeft VOLBG een visie ontwikkeld voor de toekomst van de buurt en het BG-terrein. Later dat jaar heeft de gemeente Amsterdam een participatieproces gestart als onderdeel van de ontwikkeling van het strategisch masterplan (SMP) voor ...

Toekomstvisie VOLBG 2021

In het voorjaar van 2018 heeft VOLBG uitgangspunten geformuleerd voor de toekomst van de buurt op basis van inzichten die wij opgedaan hebben met onze jarenlange praktische ervaring en inhoudelijke kennis over het terrein in de stad. Later dat jaar ...

Terugblik Masterplan in ontwikkeling (2021)

Het College van Bestuur van de UvA besloot in 2017 dat de Universiteits-bibliotheek op het BG terrein te bouwen. Daarna boog de UvA zich eindelijk ook over de toekomst van de rest van de buurt. In samenwerking met het ontwerpbureau ...