VERENIGING OPENBAAR EN LEEFBAAR BG TERREIN

Ruimtelijke Visie VOLBG (jan. 2021)

Om onze conclusie ruimtelijk kracht bij te zetten en een positieve bijdrage te leveren aan de planontwikkeling heeft VOLBG eind 2020 Space & Matter i.s.m. KZNA ingeschakeld om met name het BG plein en de herontwikkelingen van de gebouwen BG3 en BG5 uit te werken. Hierbij vormen de vijf voorgenoemde uitgangspunten de rode draad.

De visie is gepubliceerd begin 2021. Klik hier voor PDF Visie BG terrein VOLBG (jan 2021).

Op 4 maart 2021 kregen de bewoners en alle andere betrokkenen online inzicht in het definitieve voorstel voor het SMP. Dat was zo goed als niet verandert ten opzichte van mei en oktober 2020. De ideeën over openbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en groen van VOLBG zijn er dus niet in terug te vinden.

Volg deze link om de voorstellen van VOLBG te vergelijken met die uit het SMP en om uw mening aan VOLBG door te geven. 

Maart 2021 / Herzien nov. 2021