VERENIGING OPENBAAR EN LEEFBAAR BG TERREIN

test bericht

Toekomst BG-terrein VOLBG heeft voor de toekomst van de buurt openbaarheid, leefbaarheid en groen hoog in het vaandel staan. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw maakt de Universiteit van Amsterdam (UvA) grootse plannen voor het terrein en omgeving. De buurt zou...

Ruimtelijke Visie VOLBG (jan. 2021)

Ruimtelijke Visie VOLBG (jan. 2021) Om onze conclusie ruimtelijk kracht bij te zetten en een positieve bijdrage te leveren aan de planontwikkeling heeft VOLBG eind 2020 Space & Matter i.s.m. KZNA ingeschakeld om met name het BG plein en de herontwikkelingen van de...

Manifestatie 14 mei 2021

Manifestatie 14 mei 2021 Het is alweer ruim twee weken geleden dat we een manifestatie hielden op het BG-plein.  Het wachten is op meer foto’s en de video. Deze zullen binnenkort op de website geplaatst worden. Hartelijk dank aan iedereen die de moeite heeft genomen...

Van uitgangspunten naar visie

Van uitgangspunten naar visie In het voorjaar van 2018 heeft VOLBG een visie ontwikkeld voor de toekomst van de buurt en het BG-terrein. Later dat jaar heeft de gemeente Amsterdam een participatieproces gestart als onderdeel van de ontwikkeling van het strategisch...

Toekomstvisie VOLBG 2021

Toekomstvisie VOLBG 2021 In het voorjaar van 2018 heeft VOLBG uitgangspunten geformuleerd voor de toekomst van de buurt op basis van inzichten die wij opgedaan hebben met onze jarenlange praktische ervaring en inhoudelijke kennis over het terrein in de stad. Later dat...

Terugblik Masterplan in ontwikkeling (2021)

Masterplan in ontwikkeling gemeente / UvA (1) Het College van Bestuur van de UvA besloot in 2017 dat de Universiteits-bibliotheek op het BG terrein te bouwen. Daarna boog de UvA zich eindelijk ook over de toekomst van de rest van de buurt. In samenwerking met het...